ReadyPlanet.com
dot

dot
ร่วมงานกับเรา

 ต้องการรับบุคลากร ร่วมงานดังนี้

1 เจ้าหน้าที่บัญชี 1 ตำแหน่ง  มีประสบการณ์ด้านบัญชี

2 เจ้าหน้าที่ธุรการการตลาด  1 ตำแหน่ง  มีประสบการณ์ด้านงานธุรการขาย

3 ผู้จัดการแผนกจำหน่ายสินค้าภาคอุตสาหกรรม มีประสบการณ์ด้านการขายภาคอุตสาหกรรม

4 เจ้าหน้าที่การตลาด หลายตำแหน่ง มีประสบการณ์ด้านการขาย ต่างจังหวัด

 

 

 


ชื่อ-นามสกุล :  *
อีเมล :  *
ที่อยู่ปัจจุบัน :  *
เพศ : ชาย
หญิง
ลักษณะงานที่ถนัด : การขาย
บัญชี
งานเอกสาร
งานบริการอื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ :
ประเทศ :
จังหวัด :
รูปผู้สมัคร :  *
ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได
้ :