กิจกรรม

 

มาแมคพาเที่ยว "จิ่วไจ้โกว" สาธารณรัฐประชาชนจีน 2559

 

Laemchabang Logistics Fair 2014

 

งานสมาคมชาวไร่อ้อย อีสานใต้ จ.นครราชสีมา 20 พ.ย. 2556


 

Easten Logistics Fair 2013

 

 

Thailand Trade Exhibition 2012