ร่วมงานกับเรา

เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียด

กรุณาใส่ข้อความ รับสมัคร เจ้าหน้าที่ Customer Service

เพศหญิง อายุระหว่าง 24-35 ปี มีใจรักในงานบริการ

สามารถติดต่อสื่อสาร ประสานงาน กับลูกค้าและทีมการตลาด…ของบริษัทฯ

ใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานได้ หากเคยปฏิบัติงานทางด้าน การบริการลูกค้ามาก่อน

บริษัทฯ จะพิจารณา เป็นพิเศษ  ส่งรายละเอียดทาง Email : ytj.mmo@gmail.com,, info@mamacoil.com  

Visitors: 5,887